Ai 照片编辑器网站平台UI 套件网页设计模板

一套Ai 照片编辑器网站平台UI 套件网页设计模板,总共65+个页面,该ui套件包含创建完整照片编辑 UI 所需的所有组件,包括按钮、滑块、菜单等。该套件针对性能和可扩展性进行了优化,因此无论在何种设备上查看,您的 UI 都会看起来很棒。素材格式为figma,可自由编辑修改,立即获取 AI 照片编辑器 UI 套件,开始创建经得起时间考验的精美照片编辑界面吧。

25xt-165500-AI Photo UI Kit1.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit2.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit3.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit4.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit5.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit6.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit7.jpg

25xt-165500-AI Photo UI Kit8.jpg