Y2k风格3d立体标题艺术字效果的可编辑psd模板

一组Y2k风格3d立体标题艺术字效果的可编辑psd模板,具有生动明亮的设计,有趣的未来主义风格魅力。素材总共有6个不同效果的艺术特效字模板,模板为psd格式,尺寸为3000×2000px, 300dpi。模板用于社交媒体、Instagram、Facebook、YouTube、封面和帖子、视频标题和电影封面、品牌等。模板使用非常简单,通过智能对象编辑文本即可。

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz8.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz2.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz3.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz4.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz5.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz6.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz7.jpg

25xt-173062 Y2k-Text-Effectsz9.jpg