iPhone 14 Pro灵动岛模型设计的psd样机模板

一套iPhone 14 Pro灵动岛模型设计的psd样机模板。素材提供XD、svg、fig、psd和sketch文件。包含两个设计模板,尺寸为6000*4500px,像素点大小为300dpi,颜色模式为RGB。精致美观的模型,满足您最新型的产品展示设计应用。多种格式支持,让您的展示设计更加便捷专业!

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz2.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz3.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz4.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz5.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz6.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz7.jpg

25xt-163083 iPhone-14-Pro-Mockup-Setz8.jpg