3D立体的酸性风格镭射变色质地图形元素设计素材

一组3D、立体、酸性风格,镭射、变色质地,图形、图案、设计素材。风格现代、时尚,抽象大胆,非常适合作为流行元素、海报、媒体、图片、数字媒体绘画等设计的内容。总共有140个文件,为透明背景PNG格式,尺寸为5000×5000 px,300DPI。您可以通过图像编辑软件,调整色调、饱和度、颜色等各种参数,轻松定制外观。

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes1.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes2.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes3.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes4.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes5.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes6.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes7.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes8.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes9.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes10.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes11.jpg

25xt-172483-Shapes 140 Abstract 3D Shapes12.jpg