y2k风格的潮流酸性渐变色背景和图形元素素材包

一套y2k风格的潮流酸性渐变色背景和图形元素素材包,包含有20张渐变色抽象图形的背景图(4000x6000px, 300dpi),20个抽象的渐变色几何形元素(png透明背景),20个使用这些背景元素创建的海报设计模板(psd,4000 × 6000px,300dpi),87个 AI矢量图形元素。使用本套素材包,您可以创作具有y2k风格的艺术品,这种复古趋势绝对会为您的创作增添趣味!它们非常适合用作传单、海报、品牌、印刷材料(如包装)的背景,也非常适合社交媒体帖子/故事、网络背景或任何其他创意专业和个人项目中的数字使用。

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz2.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz3.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz4.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz5.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz6.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz7.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz8.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz9.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz10.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz11.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz12.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz13.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz14.jpg

25xt-488686 Color-Overload-Gradients-Artwork-Kitz15.jpg