NFT 和货币相关的3d立体图标模型素材

一组 NFT 和货币相关的3d立体图标模型素材,总共有20个高级的3d立体图标,可用于NFT、加密货币、区块链、金融科技、投资等行业,素材提供3D Blender格式源文件,可自由编辑修改。另外素材还提供3d渲染效果图,有figma和png格式,figma格式可修改颜色,png图片格式尺寸为1500x1500px,透明背景。

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz3.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz4.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz5.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz6.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz7.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz8.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz9.jpg

25xt-485906 EneftyNFT3DIconSetz10.jpg