3D立体金属质感的厨房厨具图标模型素材-Kitchy

Kitchy是一套3D立体金属质感的厨房厨具图标模型素材,该素材中包含30个3D可自定义图标;14刀具和其他用具;10个厨具;6个简单的容器,拥有3000x3000px高分辨率,素材提供blneder 3d模型,png透明背景图片,Figma格式,分层清晰,易于编辑,您可以根据需要更改图标的颜色,层和光泽效果。

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz3.jpg

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz4.jpg

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz5.jpg

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz6.jpg

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz7.jpg

25xt-170257 Kitchy-3DCookingwareIconsz8.jpg