FUI未来科技风格的太空飞船信息图表矢量插画素材

一组FUI未来科技风格的太空飞船信息图表矢量插画素材,包含了多种样式的信息图表,比如:飞船飞行线路图、行星监测图、飞船信息、折线图、百分比图等。素材为AI矢量格式,所有图表均可编辑,您可以根据需要编辑素材的大小、颜色、数值。素材为深色背景,具有科技感,非常适合用于太空相关的设计项目中。

25xt-126705 HUDInfographicsz2.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz3.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz4.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz5.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz6.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz7.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz8.jpg

25xt-126705 HUDInfographicsz9.jpg