ps雨天湿玻璃效果照片滤镜插件

 • 格式
  Photoshop
 • 大小
  164.7 MB
 • 尺寸
  3000x2000px,300dpi
 • 数量
  1个
 • 价格
  VIP专享
 • 标签
 • 版权
  仅限学习交流,不可商用

一个雨天湿玻璃效果照片滤镜的ps图层样式插件, 只需简单地编辑智能对象并将其替换为您自己的照片,就能快速的生成湿玻璃效果的照片。插件为psd格式文件,文件尺寸为3000x2000px,300dpi。

Kremun - Wet Glass Photo Effect 2.jpg

Kremun - Wet Glass Photo Effect 4.jpg

Kremun - Wet Glass Photo Effect 1.jpg

Kremun - Wet Glass Photo Effect 3.jpg