UI界面设计 ·

一套完整的iOS7 GUI揭秘:包含1000多个设计元素

这是一套完整的梦幻般的ios7系统图形用户界面的元素,当我们看完这整套启发IOS7新风格GUi之后,,对我们的APP项目有所启示。但有轻微的一般改善应用程序的图标和界面一般。有1000多个设计元素,完全可编辑的视网膜准备PSD涵盖几乎所有的东西.

下面就是ios7 所有元素和界面的解析,如果你是一名ios7的狂热份子,25学堂分享的这份ios7完整GUi将是你的最爱!

INTRO-iOS7

iOS-7-01

iOS-7-02

iOS-7-03

iOS-7-04

iOS-7-05

iOS-7-06

iOS-7-07

iOS-7-08

iOS-7-09

iOS-7-010

Detail 01

Detail 02

Detail 03

Detail 04

Detail 05

Detail 06

Detail 07

Detail 08

Detail 09

Detail 10

Detail 11

Detail 12

Detail 13

Detail 14

Detail 15

Detail 16

Detail 17

Detail 18

Detail 19

Detail 20

Detail 21

Detail 22

Detail 23

Detail 24

Detail 25

Detail 26

Detail 27

Detail 28

Detail 29

Detail 30

Detail 31

Detail 32

Detail 33

Detail 34

Detail 35

Detail 36

Detail 37

 

非常详细和透彻的分析每一个ios7的元素,同时可以让我们一个个的临摹学习,是一个不错的ios7界面设计教程。

参与评论